درباره انجمن

اهداف انجمن

۱- فراهم ساختن زمینه های مناسب جهت انتقال تجارب همکاران ۲- حمایت از اعضاء جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت دبیران فیزیک ۳- انتشار نشریه ی آموزشی ادواری به عنوان عرصه ای برای نمود تجارب همکاران و انتقال جدیدترین مقالات و روش ها ۴- تهیه ی جزوات، نوار و فیلم های …

ادامه مطلب

اساسنامه

ادامه مطلب

اعضاء دوره های قبل

اعضاء سومین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: اعضاءاصلی: فرحناز کیانی ، قاسم رضایی راد، رامین اسدپور، وحیده کامروافر، سودابه بویری اعضاء علی ­البدل: امیر پاکدامن قاضی سواری،              بازرسان: رضا خاکسار، علیرضا منیعی   اعضاء دومین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: اعضاء اصلی: رضا …

ادامه مطلب

اعضاء چهارمین شورا

اعضاء اصلی چهارمین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: فرحناز کیانی – رضا خاکسار – غلامرضا خوشنود – لیلا زلقی – امیر پاکدامن اعضاء علی البدل: غازی سواری ، سودابه بویری بازرس اصلی: اکبر موحد بازرس علی البدل: مرضیه امینی

ادامه مطلب

نشانی دفتر انجمن

اهواز، پادادشهر ، خیابان ۱۴ ، روبروی مرکز رفاهی فرهنگیان ،کدپستی۶۱۸۳۹۵۵۷۸۷ ، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش خوزستان ، دفتر انجمن معلمان فیزیک خوزستان

ادامه مطلب