دوره های قبل

اعضاء دوره های قبل

اعضاء سومین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: اعضاءاصلی: فرحناز کیانی ، قاسم رضایی راد، رامین اسدپور، وحیده کامروافر، سودابه بویری اعضاء علی ­البدل: امیر پاکدامن قاضی سواری،              بازرسان: رضا خاکسار، علیرضا منیعی   اعضاء دومین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: اعضاء اصلی: رضا …

ادامه مطلب