همایش و کار گاه

کارگاه آموزشی کاربرد مفهومی قوانین نیوتون

کارگاه آموزشی با عنوان” کاربرد مفهومی قوانین نیوتون” توسط استاد جهانگیر ریاضی در تاریخ۸۸/۸/۲۸ در محل دبیرستان حضرت معصومه(س) برگزار گردید. در این کارگاه تعدادی از دبیران فیزیک استان حضور داشتند که در ادامه با طرح سؤالات به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند. در پایان از طرف شورای اجرایی انجمن به شرکت …

ادامه مطلب

نشست دوره ای اعضای انجمن معلمان فیزیک خوزستان

به دعوت شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان، هر ماه نشستی در محل پژوهش سرای غدیر اهواز یا دفتر انجمن در پژوهشکده برگزار می شود. در این نشست اعضاء شورای اجرایی انجمن در خصوص برنامه های آتی انجمن با یکدیگر تبادل نظر می کنند.

ادامه مطلب