دوره جدید

اعضاء چهارمین شورا

اعضاء اصلی چهارمین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان: فرحناز کیانی – رضا خاکسار – غلامرضا خوشنود – لیلا زلقی – امیر پاکدامن اعضاء علی البدل: غازی سواری ، سودابه بویری بازرس اصلی: اکبر موحد بازرس علی البدل: مرضیه امینی

بیشتر بخوانید »