انتشارات

گاهنامه انجمن فیزیک خوزستان

جهت مشاهده و دریافت گاهنامه های انجمن معلمان فیزیک خوزستان در انتها روی صفحات بعد کلیک کنید. اولین گاهنامه انجمن معلمان فیزیک خوزستان [drivr id=”0B7LoPkx3GdJmNDJvQ1VlekdJTjA” type=”application”] دریافت اولین شماره گاهنامه انجمن فیزیک معلمان خوزستان

بیشتر بخوانید »

کتاب کار فیزیک ۲

با توجه به وجود کتاب های مختلفی که در زمینه هایی از جمله کتاب کار، کتاب های کمک درسی و  راهنمای کتاب های درسی وجود دارد و گاهی مشاهده می شود که جنبه تجاری این گونه کتاب ها بر جنبه آموزشی آنها ارجحیت داده می شود. لذا انجمن تصمیم گرفت …

بیشتر بخوانید »