تالیفات

کتاب کار فیزیک ۲

با توجه به وجود کتاب های مختلفی که در زمینه هایی از جمله کتاب کار، کتاب های کمک درسی و  راهنمای کتاب های درسی وجود دارد و گاهی مشاهده می شود که جنبه تجاری این گونه کتاب ها بر جنبه آموزشی آنها ارجحیت داده می شود. لذا انجمن تصمیم گرفت …

بیشتر بخوانید »