جهان آموزش

شکسپیر و شطرنج از چهارسالگی

کارشناسان می گویند آموزش در دوران کودکی تاثیر مثبتی بر رشد فرد در آینده دارد. کارشناسان می گویند آموزش در دوران کودکی تاثیر مثبتی بر رشد فرد در آینده دارد. اما آیا این آموزش باید خشک و جدی باشد؟ چگونه می توان از بازی در آموزش استفاده کرد؟ آیا می …

ادامه مطلب

آیا رتبه بندی مدارس مفید است؟

رتبه بندی مدارس، معیار مهمی برای بسیاری از والدین است. این برنامه جهان آموزش به موضوع کارآیی این فرایند می پردازد و می پرسد برای بهبود یک مدرسه ضعیف چه می توان کرد؟ در خیلی از جاهای جهان، رتبه مدارس براساسِ نتایجِ آزمونهای درسی ملی تعیین می شود. به پرتغال …

ادامه مطلب

چگونه به کودکان جرأت خطا کردن را بیاموزیم؟

چگونه به کودکان جرأت خطا کردن را بیاموزیم؟ برخی کودکان آنقدر از اشتباه می ترسند که حتی از آزمودن چیزهای تازه فرار می کنند. آموزگار چگونه می تواند به آنها کمک کند از اشتباه خود درس بگیرند و دوباره تلاش کنند؟ در این برنامه، نگاهی می اندازیم به سه روش …

ادامه مطلب

کاربرد فنآوری ها در آموزش مدرن

کاربرد فنآوری ها در آموزش مدرن آموزش در جهان مدرن، هرچه بیشتر با فنآوری در می آمیزد. از ربات های پیچیده گرفته تا لوح رایانه یا تبلت در مدارس. معلمان در سراسر جهان ابزار و امکانات خود را برای آموزش مهارت های مورد نیاز آینده دانش آموزان ارتقا می بخشند. …

ادامه مطلب

نوآوری در آموزش علوم پایه

نوآوری در آموزش علوم پایه رشته هایی مانند علم، تکنولوژی و مهندسی وریاضیات موضوعات چهارگانه آموزش در مدارس هستد که به جوانان برای یافتن شعل کمک می کنند. ولی بسیاری از جوانان از آن باز می مانند.چرا؟ چگونه می توان این موضوعات اساسی را بر ای دانش اموزان جذاب کرد؟ …

ادامه مطلب

معرفی سه طرح ابتکاری برای تحول در آموزش و پرورش

معرفی سه طرح ابتکاری برای تحول در آموزش و پرورش جایزه ابتکار عمل بین المللی برای تحول در آموزش (وایس)، به طرح هایی برای تغییر زندگی تعلق می گیرد. در برنامه جهان دانش نگاهی داریم به سه طرح برنده این جایزه. کودکان بسیاری زندگی کودکی خود را در خیابان ها …

ادامه مطلب

آیا فناوریها و رویکردهای جدید آموزشی، نوید عصری نوین را می دهند؟

آیا فناوریها و رویکردهای جدید آموزشی، نوید عصری نوین را می دهند؟ کارشناسان آموزش بدنبال راههایی هستند که با نیازهای دنیای مدرن مطابق باشد و بازده یادگیری را بهبود بخشد. آیا فناوریهای جدید و روشهای آموزشی نوآورانه تاثیری در یادگیری دانش آموزان خواهد داشت؟ سه رویکرد ابتکاری را در ایالات …

ادامه مطلب

تحول در دنیای آموزش با امکان دسترسی آزاد به اطلاعات

تحول در دنیای آموزش با امکان دسترسی آزاد به اطلاعات بسیاری از کارشناسان آموزش در حال حاضر از فناوریهای جدید و نرم افزارهای آنلاین استفاده می کنند تا چاره ای برای هزینه بالای و در دسترس نبودن برخی منابع آموزشی پیدا کنند. این منابع باز به مردم سراسر جهان کمک …

ادامه مطلب

رویکردهای نوین آموزشی، از کاربرد فناوری تا آموزش دانش آموز محور

رویکردهای نوین آموزشی، از کاربرد فناوری تا آموزش دانش آموز محور استفاده از فناوریهای نوین و رویکردهای خلاقانه برای درگیرکردن دانش آموزان، جایگزین شیوه های سنتی در آموزش و پرورش شده است با این حال همچنان موانع زیادی بر سر راه است. در سراسر جهان چه رویکردهایی برای تجدید نظر …

ادامه مطلب