آینه کوژ و تشکیل تصویر در آن


رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب:

برای رسم تصویر در آینه محدب از سه پرتو خاص به صورت زیر استفاده می شود.

رسم پرتو های بازتاب در آینه های محدب

رسم تصویر در آینه محدب:

هرگاه جسمی مقابل آینه محدب قرار گیرد تصویری که از جسم در مقابل آینه تشکیل می شود یک نوع بیشتر نخواهد بود. که ویژگی های آن عباتند از :

ویژگی های تصویر در آینه محدب: تصویر همواره مجازی، مستقیم، کوچکتر از جسم، در فاصله کانونی است.

رسم تصویر در آینه های محدب 
محاسبه فاصله تصویر و جسم از آینه با فاصله کانونی:

هرگاه فاصله جسم تا آینه را با P وفاصله تصویر تا آینه را با  qو فاصله کانونی آینه را با  f نشان دهیم برای محاسبه فاصله تصویر یا جسم از آینه از را رابطه‌ی زیر استفاده می شود.

\frac{1}{P}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}

نکته ۱: در این رابطه اگر تصویر حقیقی باشد q را مثبت و اگر تصویر مجازی باشد q را منفی قرار می دهیم.

نکته ۲:  در این رابطه برای آینه مقعر f مثبت و برای آینه محدب f منفی است.

بزرگنمایی خطی آینه ها :

برای آنکه دقیقا مشخص شود طول تصویر چند برابر جسم است از رابطه بزرگنمایی خطی آینه ها استفاده می شود.

هرگاه طول جسم را با AB و طول تصویر را با  {A}'{B}'و بزرگنمایی خطی آینه را با  m نشان دهیم فرمول بزرگنمایی خطی آینه برابر است با

m=\frac{{A}'{B}'}{AB}=\frac{\left| q \right|}{P}=\frac{f}{\left| p-f \right|}

نکته۳ : در رابطه بزرگنمایی خطی آینه همواره q مثبت است. حتی اگر تصویر مجازی و منفی باشد.

Get Adobe Flash player
برای مشاهده چگونگی تشکیل تصویر در آینه کوژ انیمشین را در حالت convex قرار دهید.

۲ نظر

  1. جامع و کامل بود. سپاس گذارم.

  2. عالی بود من جزوم کامل نبود و از روی مطالب شما کاملا برای امتحان اماده شدم. با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *