آینه های کروی و ویژگی های آنها


آینه های کروی:

آینه های کروی بخشی از سطح یک کره هستند. طوری که تمام نقاط سطح آینه از یک نقطه بنام مرکز آینه به یک فاصله اند.

انواع آینه های کروی :

  • اگر قسمت درونی آینه صاف و بازتابنده نور باشد آن را آینه مقعر یا کاو گویند.
  • اگر قسمت بیرونی آینه صاف و بازتابنده نور باشد آن را آینه محدب یا کوژ گویند.

انواع آینه کروی

تعاریف مهم در آینه های کروی:

مرکز آینه : مرکز کره ای است که آینه بخشی از آن است. (C)

شعاع آینه : شعاع کره ای است که آینه بخشی از آن است. (r)

راس آینه : وسط آینه را راس آینه گویند. (S)

محور اصلی آینه : خطی فرضی است که مرکز آینه را به راس آینه وصل می کند.

کانون اصلی آینه مقعر یا کاو: هر گاه یک دسته پرتو نور موازی محور اصلی آینه مقعر به آینه بتابد پس از بازتاب در یک نقطه روی محور اصلی به هم می رسند این نقطه را کانون اصلی آینه مقعر یا کاو می گویند.

کانون اصلی آینه محدب یا کوژ: هر گاه یک دسته پرتو نور موازی محور اصلی آینه محدب به آینه بتابد، امتداد پرتوهای بازتاب در یک نقطه پشت آینه روی محور اصلی به هم می رسند این نقطه را کانون اصلی آینه محدب یا کوژ می گویند.

نکته : کانون اصلی آینه محدب مجازی ( پشت آینه) و کانون اصلی آینه مقعر حقیقی( جلوی آینه) است.

رسم پرتو های بازتاب در آینه های کروی:

رسم پرتو های بازتاب در آینه های کروی

برای رسم پرتو های بازتاب در آینه های کروی از همان قوانین بازتاب استفاده می شود.

نکته : در آینه های کروی خط عمود برسطح آینه از مرکز آینه می گذرد و زاویه تابش همواره برابر با زاویه بازتاب است.

در ویدئوی آموزشی بالا نحوه اندازه گیزی فاصله کانونی یک آینه مقعر نشان داده می شود.

همچنین ببینید

روشی برای تولید انرژی به صورت نامحدود

خلاقیت اول خلاقیت دوم 

یک نظر

  1. The truth just shines thruogh your post

پاسخ دادن به Ricardo لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *