بازتاب نور و تشکیل تصویر در آینه تخت


بازتاب نور : برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

انواع بازتاب نور:

بازتاب منظم: این بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند بازتاب از سطح یک آینه

 بازتاب نامنظم: هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.

بازتاب نامنظم

قوانین بازتاب نور:

  • پرتو تابش، پرتو بازتاب، خط عمود بر سطح آینه در نقطه تابش هر سه در یک صفحه اند.
  • زاویه تابش و زاویه بازتاب همواره با هم برابرند.

قوانین بازتاب نور
انواع تصویر :

 تصویر حقیقی:
زمانی تشکیل می شود که پرتوهای تابش شده از یک نقطه شی پس از برخورد به آینه یا عدسی در نقطه ای دیگر به هم برسند. تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود.

تصویر مجازی: 
تصویری که پرتوهای مجازی در پشت آینه به وجود می آورند را می گویند.تصویر مجازی بر روی پرده تشکیل نمی شود.

ویژگی های تصویر در آینه تخت
تصویری که یک آینه تخت از یک جسم می دهد ویژگی های زیر را دارد.

تصویر در آینه تخت

[kml_flashembed publishmethod=”dynamic” fversion=”9.0.0″ movie=”http://www.cyut.edu.tw/~cpyu/Active_Figures/Active%20Figures%20Media/AF_3602.swf” width=”600″ height=”400″ fid=”http://www.cyut.edu.tw/~cpyu/Active_Figures/Active%20Figures%20Media/AF_3602.swf” targetclass=”flashmovie” play=”true” menu=”true” quality=”high” allowfullscreen=”true”]Get Adobe Flash player[/kml_flashembed]

با کلیک بر روی جسم و کشیدن جسم ویژگی های تصویر در آینه تخت مشاهده کنید.

ویژگی تصویر در یک آینه  تخت

۱- مجازی ۲- مستقیم ۳- هم اندازه جسم ۴- فاصله جسم تا آینه برابر فاصله تصویر تا آینه است.

انتقال آینه ی تخت:
نکته ۱: چنانچه آینه به اندازه d جابه جا شود. تصویر به اندازه ۲d نسبت به جسم جابه جا می شود.

نکته ۲: اگر آینه ثابت باشد و جسم به اندازه d نسبت به آینه جا به جا شود تصویر نسبت به جسم به اندازه ۲d جا به جا می شود.

همچنین ببینید

روشی برای تولید انرژی به صورت نامحدود

خلاقیت اول خلاقیت دوم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *