همکاران و اعضاء محترم انجمن معلمان فیزیک خوزستان، با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری تجمعات و سمینارها، انجمن تصمیم گرفته است، در سال جدید انتخابات اعضاء شورای اجرایی را به صورت مجازی برگزار نماید. لذا از همه اعضاء درخواست می شود با تکمیل فرم مشخصات خود  از طریق لینک زیر، در مرحله آخر نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمایند. پیشاپیش از همه کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند، سپاسگزاریم.

ورود به صفحه انتخابات اعضاء شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خوزستان

Switch to mobile version